Uwaga Rodzice!

Wychowanie do życia w rodzinie!
Od roku szkolnego 2017/2018 w zajęciach wychowania do życia w rodzinie uczestniczą uczniowie klas IV - VIII. W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej z tego przedmiotu do klasy czwartej i siódmej prosimy Państwa o zapoznanie się z programem nauczania, jego celami ogólnymi i obowiązującymi treściami, by na najbliższym zebraniu mogli Państwo podjąć decyzję o udziale swoich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
W klasach IV i VII będzie realizowany program nauczania pt.”Wędrując ku dorosłości” T. Król. Programy do zapoznania dostępne poniżej:

Klasa IV: http://www.ksiegarniarubikon.pl/s/pobierz/plik/93/ 
Klasa VII - http://www.ksiegarniarubikon.pl/s/pobierz/plik/92/ 

W klasie piątej i szóstej będzie realizowany program autorski pani mgr Bożeny Jurek i mgr Barbary Gorgoń pt.”Ja i wszystko wokół mnie”Treści programu nauczania, cele ogólne i szczegółowe, wymagania oraz tematy zajęć do pobrania - tutaj.