Majątek szkoły:

Środki trwałe - 4 446 282,78 
Pozostałe środki trwałe - 366 359,70
Zbiory biblioteczne - 71 748,70
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - 15 622,40


 Kasacja 2016- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.1- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.2- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz. 3 - pobierz tutaj!
 Kasacja 2018 - pobierz tutaj!
Ostatnia aktualizacja strony BIP - 16.03.2018r.