Majątek szkoły:

Środki trwałe - 4 254 754,45 
Pozostałe środki trwałe - 324 943,19
Zbiory biblioteczne - 22 858,04
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - 15 624,85


 Kasacja 2016- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.1- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.2- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.3- pobierz tutaj!
Ostatnia aktualizacja strony BIP - 27.05.2017r.