link.png Konkurs "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień"← Powrót

IKONKURS PLASTYCZNY "BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE NA CO DZIEŃ"
Senacki Zespół Strażaków zorganizował konkurs dla dzieci i młodzieży zatytułowany "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień" popularyzujący wiedzę na temat bezpieczeństwa pożarowego. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne
pod hasłem „Strażak i ja” (dla uczniów szkół podstawowych).

Prace należy podpisać z tyłu ołówkiem (imię i nazwisko, klasa) i wraz z Oświadczeniem (do pobrania) dostarczyć do nauczyciela techniki – pani Ewy Czapli w terminie do 1 marca 2018. 

DO POBRANIA:
Regulamin konkursu "Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień"
Oświadczenie