link.png Spotkanie z Radnym Rady MIasta Katowice← Powrót

SPOTKANIE Z RADNYM RADY MIASTA KATOWICE
15 lutego w filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach  miało miejsce drugie spotkanie W RAMACH PROJEKTU KUL TU RALNIE. Uczestniczyli w nim chętni uczniowie z klas VIA i VIB. Specjalnym gościem był pan Krzysztof Pieczyński, Radny Rady Miasta Katowice. Podczas multimedialnej prezentacji „Katowice dla młodych, czyli co miasto nam oferuje” Pan Radny zwrócił uwagę na szczególną rolę miasta w organizacji imprez o charakterze kulturalnym, ekonomicznym-gospodarczym.
Młodzież miała okazję zapoznać się z aktualnym stanem realizacji inwestycji na terenie dzielnic oraz najważniejszymi zmianami, jakie w najbliższej przyszłości będą miały miejsce w centrum Miasta. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań w sprawach szczególnie dla nich istotnych. W kręgu zainteresowania młodych osób znalazła się kwestia powstania ścieżek rowerowych, parkingów samochodowych, rozwiązań komunikacyjnych w Aglomeracji Śląskiej. To wydarzenie przybliżyło nam sprawy naszego miasta.