SPOTKANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018
12 września 2017 r.
24 października 2017 r.
19 grudnia 2017 r.
20 marca 2018 r. 
15 maja 2018 r.
                                                       
21 listopada 2017 r. (zmina z 14 XI)
23 stycznia 2018 r.
24 kwietnia 2018 r.
ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN