Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Od pewnego czasu Rada Pedagogiczna dostrzegała konieczność zmiany imienia szkoły.
W  marcu po przeanalizowaniu wszystkich aspektów podjęła decyzję o przystąpieniu do Projektu Zmiany Patrona. 
Patron powinien tworzyć tożsamość szkoły, wpływać na jej cele wychowawcze, być znanym i rozumianym przez społeczność szkolną symbolem wartości, które szkoła chce przekazywać i na których chce budować swoją przyszłość. 
Zwracamy się zatem do Państwa - Rodziców oraz do Was Uczniowie o zaangażownie się w ten ważny dla nas wszystkich projekt, który wpłynie na dalszą historię naszej szkoły. 
Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdować się będą w specjalnej zakładce szkolnej strony zatytułowanej: "Patron". 
Dzisiaj w załączniku nr 1 znajdą tam Państwo list z informacjami o początkowych działaniach, a w załączniku nr 2  zgłoszenie kandydata na patrona, które prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 30 kwietnia. Wspólnie zdecydujmy  o tym, kto zostanie patronem naszej szkoły.
Dalsze procedury zostaną zamieszczone w zakładce PATRON w najbliższych dniach.
 
Dyrektor Szkoły mgr Magdalena Hofler
Zespół koordynujący: mgr Ewa Czapla, mgr Magdalena Mamoń, mgr Renata Tarnas

 
 
WYNIKI ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA PATRONA SP 5- WYNIKI   
 
ZMIANA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KATOWICACH- PROCEDURY    
Podczas wczorajszych wyborów na nowego patrona zostało oddanych 351 głosów, z czego 347 było głosami ważnymi, 4 były nieważne.
Zagłosowało:       205 uczniów,
116 rodziców,
30 pracowników szkoły.
Najwięcej głosów zdobyła kandydatura Dziewięciu z Wujka- 247 głosów.
Pozostali kandydaci zdobyli odpowiednio: 
Olga Drahonowska- Małkowska- 45 głosów
Alpiniści Śląscy- 32 głosy,
Leon Kruczkowski- dotychczasowy patron 23 głosy.
Pobierz protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej