DYREKTOR SZKOŁY 
mgr MAGDALENA HOFLER
   
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr RENATA TARNAS
   
GRONO PEDAGOGICZNE
PEDAGOG 
mgr Mariola Długajczyk
sala 31
 
BIBLIOTEKA
mgr Agata Furman
biblioteka szkolna
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Iwona Jakutek
sala 57, wychowawca klasy I B

mgr Bożena Jurek
sala 62, wychowawca klasy III C

mgr Lidia Maj
sala 63, wychowawca klasy I A

mgr Wiesława Rosa
sala 61, wychowawca klasy III A

mgr Barbara Sznajder
sala 56, wychowawca klasy II A

mgr Agnieszka Warchał
sala 58, wychowawca klasy III B
 
JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Kośmider
sala 33, wychowawca klasy IV B

mgr Magdalena Mamoń
sala 67, wychowawca klasy VI A
 
MATEMATYKA
mgr Renata Tarnas
sala 32, wychowawca klasy VI B

mgr Beata Górnik
 
HISTORIA
mgr Ewa Kośmider
sala 33, wychowawca klasy IV B

mgr Magdalena Mamoń
sala 67, wychowawca klasy VI A
 
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Aleksandra Kościółko

lic. Agnieszka Strak
sala 66, wychowawca klasy IV A
 
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marlena Głuch
 
PRZYRODA
mgr Ewa Czapla
sala 72, wychowawca klasy VII A
 
GEOGRAFIA
mgr Ewa Czapla
sala 72, wychowawca klasy VII
 
BIOLOGIA
mgr Damian Zydorowicz
 
CHEMIA
mgr Damian Zydorowicz
 
FIZYKA
mgr Damian Zydorowicz
 
MUZYKA
mgr Wojciech Sawicki
 
PLASTYKA
mgr Anita Bekman
 
TECHNIKA
mgr Ewa Czapla
sala 72, wychowawca klasy VII
 
INFORMATYKA
mgr Lidia Maj
sala 63, wychowawca klasy I A

mgr Beata Osmęda

mgr Agata Rak

mgr Wiesława Rosa
sala 61, wychowawca klasy III A

mgr Barbara Sznajder
sala 56, wychowawca klasy II A
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Msgdalena Baran

mgr Agnieszka Kłósek
sala 73, wychowawca klasy V A
 
RELIGIA
mgr Iwona Jakutek
sala 57, wychowawca klasy I B

mgr Alina Szwajnoch
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Bożena Jurek
sala 62, wychowawca klasy III C

 
REWALIDACJA
mgr Sylwia Bilik
nauczuciel wspomagajacy

mgr Aneta Błachuta
 
mgr Beata Błachut

mgr Joanna Czubak

mgr Katarzyna Lebioda
 
ŚWIETLICA
mgr Magdalena Baran

mgr Mariola Długajczyk

mgr Agata Furman

mgr Aleksandra Kościółko

mgr Wojciech Sawicki


mgr Barbara Szymańska