LP Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
do 19 maja 2017 r.
do godz. 15.00
 
 
od 8 maja 2017 r.
do 17 maja 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
od 12 maja 2017 r.
do 19 maja 2017 r.
 
(godziny przeprowadzenia prób sprawności fizycznej określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej)
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  
22 maja 2017 r.
 
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  
do 31 maja 2017 r.
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 2 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 5 czerwca 2017 r.
do 7 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 9 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00


 
LP Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
 
 
 1.  
Złożenie przez rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej kandydata zamieszkałego poza obwodem danej szkoły, w tym do oddziału sportowego.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty  potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
od 12 czerwca 2017 r.
do 14 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 
 
 
 1.  
Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 
19 czerwca 2017 r.
(godziny przeprowadzenia prób sprawności fizycznej określi przewodniczący komisji rekrutacyjnej)
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 20 czerwca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym podjęcie czynności o których mowa w art.. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe  
do 21 czerwca 2017 r.
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  
6 lipca 2017 r.
do godz. 12.00
 
 1.  
Złożenie przez rodziców potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Potwierdzenie woli należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia. od 6 lipca 2017 r. od godz. 12.00
do 7 lipca 2017 r.
do godz. 15.00
 
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 10 lipca 2017 r.
do godz. 15.00