ZAJĘCIA LEKCYJNE
Zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym.
Możliwość korzystania ze:
- szkolnej świetlicy
- jadalni
- biblioteki dysponującej bogatym księgozbiorem
- czytelni z kącikiem multimedialnym
- nowoczesnych boisk szkolnych do piłki siatkowej, koszykowej i noznej oraz części lekkoatletycznej
- dwóch sal gimnastycznych
- opieki pielęgniarskiej

 
PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE
Uczestnictwo w projektach i programach edukacyjnych:
- "Bezpieczne dziecko- Przyjaciel Sznupka"
- "Szklanka mleka"
- Środowiskowy Program Profilaktyczny "Odkrywamy talenty, rozwijamy zdolności"
- bogatej ofercie zajęć dodatkowych:
zajęcia teatralno- recytatorskie
zajęcia biblioteczno- internetowe
zajęcia artystyczne: zabawy z masą solną i modeliną
zajęcia kulinarne
zajecia logopedyczne
zajęcia muzyczno- taneczne
zajęcia terapeutyczne
LOKALNI PARTNERZY
Bieżąca współpraca z Teatrem Ateneum, Pałacem Młodzieży oraz Filharmonią Śląską wzbogacaja proces dydaktyczny.