Uwaga Rodzice!

Wychowanie do życia w rodzinie!
Od roku szkolnego 2018/2019 w zajęciach wychowania do życia w rodzinie uczestniczą uczniowie klas IV - VIII. W związku z wejściem w życie nowej podstawy programowej z tego przedmiotu do klasy czwartej i siódmej prosimy Państwa o zapoznanie się z programem nauczania, jego celami ogólnymi i obowiązującymi treściami, by na najbliższym zebraniu mogli Państwo podjąć decyzję o udziale swoich dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie.
W klasach IV, V, VII i VIII będzie realizowany program nauczania pt.”Wędrując ku dorosłości” T. Król. Programy do zapoznania dostępne poniżej:

Klasa V: 
http://www.ksiegarniarubikon.pl/dokumenty/1533213591_16667509_ewydanie_klasa_5_program_nauczania_wdz_2018_rubikon.pdf

Klasa VIII:
 
http://www.ksiegarniarubikon.pl/dokumenty/1531480757_49589656_Program_nauczania_wdz_klasa8_lekki.pdf

W klasie szóstej będzie realizowany program autorski pani mgr Bożeny Jurek i mgr Barbary Gorgoń pt.”Ja i wszystko wokół mnie”Treści programu nauczania, cele ogólne i szczegółowe, wymagania oraz tematy zajęć do pobrania - tutaj.