Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dziewięciu Górników z Wujka w Katowicach
Adres: 40- 594 Katowice ul. Gallusa 5
Telefon: 32 252-11-18
Fax: 32 252-11-18
Email: sp5@sp5.katowice.pl
Strona www: https://sp5.katowice.pl
Strona BIP:  https://sp5.katowice.pl/index.php/bip
Strona główna BIP: 
https://www.bip.gov.pl/
Imię i nazwisko Kierownika jednostki: Magdalena Hofler
 Inspektor Ochrony Danych Osobowych jednostki: Tomasz Ptak
Kontakt: iod@jednostki.cuw.katowice.pl  
Ostatnia aktualizacja strony BIP - 03. 07. 2019 r.