Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, własność komunalną miasta Katowice.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

Baza szkoły
  • Pracownia komputerowa
  • Multimedialna pracownia przyrodnicza
  • Biblioteka
  • Świetlica
  • Stołówka
  • Sala gimnastyczna
  • Sala zabaw
  • Gabinet pedagoga szkolnego
  • Gabinet pielęgniarki szkolnej
Ostatnia aktualizacja strony BIP - 15.10.2014r.