Majątek szkoły:

Środki trwałe - 7 769 296,46
Pozostałe środki trwałe - 405 787,80
Zbiory biblioteczne - 90 974,50
Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo - 18 172,40


 Kasacja 2016- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.1- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz.2- pobierz tutaj!
 Kasacja 2017 cz. 3 - pobierz tutaj!
 Kasacja 2018 - pobierz tutaj! 
Kasacja luty 2019r - pobierz tutaj!

Ostatnia aktualizacja strony BIP - 19.02.201r.