Adres skrytki Szkoły Podstawowej nr 5 na platformie ePUAP: /SP5_KATOWICE/skrytka
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP oraz podpisanie dokumentu elektronicznego  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.


Ostatnia aktualizacja strony BIP - 21.01.2015r.