Organy Szkoły
  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski
Szczegółowy opis kompetencji organów określa Statut Szkoły.  


Ostatnia aktualizacja strony BIP - 10.11.2017r.