Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Dyrektor Szkoły: mgr Magdalena Hofler

Kompetencje dyrektora szkoły określa Karta Nauczyciela


Ostatnia aktualizacja strony BIP - 15.10.2014r.