Sposoby załatwiania spraw
  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  • Korespondencję można kierować również drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Gallusa 5,
40-594 Katowice
e- mail: sp5@sp5.katowice.pl
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 - 15.30
 

Ostatnia aktualizacja strony BIP - 28.01.2019r.