Szkoła Podstawowa nr 5 w Katowicach jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
  • Organem prowadzącym Szkołę jest Urząd Miasta Katowice.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  • Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty i Kartę Nauczyciela.
  • Szkoła posiada Statut Szkoły  

Ostatnia aktualizacja strony BIP - 26.08.2016r.