Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Wzór takiego wniosku znajduje się w załączonym poniżej pliku. Wypełniony plik należy przesłać na adres sp5@sp5.katowice.pl
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (32) 252-11-18.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Ostatnia aktualizacja strony BIP - 28.01.2019r.