Wykaz kontroli zewnętrznych w 2014 roku:
 
27. 01. 2014 r.  – Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach – ocena stanu sanitarnego placówki wypoczynku dzieci i młodzieży  miejscu zamieszkania  -brak zaleceń.

28. 01. 2014 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – kontrola wypoczynku – bez zaleceń.

21. 02..2014 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – kontrola zgodności z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej  publicznej szkole – bez zaleceń.

04. 03. 2014 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – ocena stanu przygotowania szkoły na przyjęcie pierwszoklasistów w tym sześciolatków – bez zaleceń.

15. 09. 2014 r.- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Katowicach – ocena realizacji decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – brak zaleceń. 

08. 10. 2014 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach – Zgodność z przepisami prawa oceniania uczniów kl. I-III- protokół pokontrolny.

07. 11. 2014 r. – PSSE – kontrola na interwencję rodzica na występowanie wszawicy w szkole – brak zaleceń.

14. 11. 2014 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Organizacja pracy szkoły – bez zaleceń.
 
Wykaz kontroli zewnętrznych w 2015 roku:
 
10. 02. 2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – kontrola wypoczynku – bez zaleceń.

13. 03. 2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego - bez zaleceń

31. 03. 2015 r. – WAK UM Katowice – Skuteczność nadzoru oraz procedur postępowania przy realizowaniu remontów w jednostkach oświatowych miasta Katowice – wg protokołu

27. 04. 2015 r. – 22. 05. 2015 r. – WAK UM Katowice - Realizacja planu dochodów i wydatków. Sprawy organizacyjno kadrowe – wg protokołu

02. 06. 2015 r. – PSSE – Kontrola sanitarna stołówki szkolnej – bez zaleceń

08. 07. 2015 r. – PSSE – Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania – bez zaleceń

21. 08. 2015 r. - PSSE – Ocena stanu przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2015/2016 – bez zaleceń

11. 09. 2015 r. – Kuratorium Oświaty w Katowicach – Realizacja zaleceń wydanych w wyniku kontroli nr  NP.-EK.5533.140.2014 z 8 października 2014 r. – bez zaleceń

03.11.2015 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych statutowych zadań szkoły - wg protokołu

Wykaz kontroli zewnętrznych w 2016 roku:
 
22.02.2016 r. - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach - ocena stanu sanitarnego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - brak zaleceń

23.02.2016 r. - Urząd Miasta. Wydział Edukacji - Kontrola szkół i placówek, organizatorów wypoczynku zimowego uczniów. - bez uwag

29.06.2016 r. - Urząd Miasta. Wydział Edukacji - Kontrola szkół i placówek, organizatorów wypoczynku letniego uczniów. - bez uwag

10.08.2016 r. - Prezydent Miasta Katowice - Kontrola dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi - wg protokołu, bez uwag

4.11.2016 r. - Wydział Edukacji, P. Wioletta Stala Walasek- Ocena pracy Dyrektora

28.11.2016 r.- Asystent PSS w Katowicach- Ocena realizcji programu "Trzymaj Formę"

9 - 30.12.2016r. - Zakład Ubezpieczeń Społecznych - bez zaleceń
 
Wykaz kontroli zewnętrznych w 2017 roku:

25.01.2017r. - Sanepid - kontrola stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży - nieprawidłowości nie stwierdzono, bez zaleceń 

30.03.2017r. - Kuratorium Oświaty - Kontrola prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej, bez zaleceń 

03.07.2017r. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach - Kontrola książki obiektu i przeglądów okresowych, bez zaleceń

07.2017 r. - Kontrola książki obiektu i przeglądów okresowych Przeprowadził Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego  Katowice stan ogólny obiektu zadawalający , nie nałożono kar, obiekt nadaje się do bezpiecznego użytkowania

13.11.2017 r. - PSSE w Katowicach - Kontrola sanitarna stołówki szkolnej - bez zaleceń 
 
Wykaz kontroli zewnętrznych w 2018 roku:

06.02.2018 r. - PSSE w Katowicach - Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania - bez zaleceń

13.04.2018 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Współpraca z rodzicami - bez zaleceń.

25.10.-26.10 r. - Kuratorium Oświaty w Katowicach - Badanie: kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

26.10.2018r. - Centrum Usług Wspólnych Katowice - Kontrola BHP - bez uwag
 
Wykaz kontroli zewnętrznych w 2019 roku:

29.01.2019r. - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach - Kontrola Ksiązki Obiektu Budowlanego i przegladów - bez uwag

18.02.2019r. - PSSE w Katowicach - Kontrola sanitarna w związku z wypoczynkiem zimowym - bez uwag Ostatnia aktualizacja strony BIP - 18. 02. 2019 r.