link.png Śląski Kurator Oświaty Apeluje← Powrót

Apel Śląskiego Kuratora Oświaty

W związku ze zbliżającymi się wakacjami zwracam się do Państwa z prośbą o przypomnienie dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego oraz zwrócenia uwagi na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, zagrażające im podczas trwania wypoczynku. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa zarówno w miejscowościach turystycznych, jak i w miejscu zamieszkania, zorganizowanie bezpiecznego przejazdu na obozy i kolonie to zadania wszystkich służb współpracujących w naszym województwie w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2015”. Niezwykle ważna jest jednak profilaktyka, która podnosi świadomość w zakresie bezpiecznych zachowań najmłodszych.
Szanowni Państwo, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest naszą wspólną troską, proszę zatem o skuteczne i przemyślane działania w tym zakresie.Informacja dla Rodziców

Informacja dla Uczniów
Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber