link.png Konsultacje/ Zebrania - 16 maja 2017← Powrót

 
KONSULTACJE / ZEBRANIA Z RODZICAMI
odbędą się we wtorek 16 maja 2017 r.
(w godzinach ustalonych przez wychowawców).

 
Zapoznanie z proponowanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania-  r. szk. 2016/ 2017.