link.png ZEBRANIA/ KONSULTACJE 19 XII 2017 r.← Powrót

 
ZEBRANIA / KONSULTACJE Z RODZICAMI
odbędą się we wtorek 19 grudnia 2017 r.
- w godzinach ustalonych przez wychowawców.


Zapoznanie z nowym Statutem SP 5 oraz proponowanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania