link.png Konsultacje/ zebrania z rodzicami- 15 V 2018← Powrót

 
KONSULTACJE / ZEBRANIA Z RODZICAMI
odbędą się we wtorek 15 maja 2018 r.
(w godzinach ustalonych przez wychowawców).

 
Zapoznanie z proponowanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania-  r. szk. 2017/ 2018.