link.png Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "TWOJA ULUBIONA..."← Powrót

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY

Konkurs „Twoja ulubiona opowieść biblijna” polega na wykonaniu pracy plastycznej. Ma ona ilustrować wybraną scenę z opowieści biblijnych (Starego lub Nowego Testamentu).
Pracę należy przygotować dowolną techniką (dozwolone są wyklejanki, kolaże) na arkuszu papieru formatu A-4, w orientacji poziomej.
Prace wykonane w orientacji pionowej nie będą oceniane.
Prace należy oddać do 13 czerwca 2018 r. p. Alinie Szwajnoch lub p. Iwonie Jakutek.
Dozwolona jest pomoc rodzica przy tworzeniu pracy plastycznej przez uczestnika konkursu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 sierpnia 2018 r.
Wyniki zostaną opublikowane na www.crl.org.pl

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU- POBIERZ TUTAJ!!
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!