link.png uroczystości patriotyczne w sp 5← Powrót

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE W NASZEJ SZKOLE
W ostatnim czasie w naszej szkole przygotowujemy się do obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody stały się impulsem do zasadzenia "Dębu Niepodległości" na placu przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. przy ulicy Pięknej w Katowicach.
Uroczystości poprzedziła msza święta. We mszy św. oraz ceremonii posadzenia dębu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezydent Katowic, przedstawiciele władz miejskich Wydziału Edukacji, Policji, Straży Miejskiej, Nadleśnictwa, Kopalni KWK  „Wujek”, ŚCWiS oraz uczniowie i nauczyciele okolicznych szkół.
Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stało się wspaniałą okazją do wspólnego świętowania łączącego pokolenia, do współdziałania środowiska szkolnego ze środowiskiem lokalnym, a dla wszystkich uczestniczących w uroczystościach było niezwykłą, patriotyczną ucztą.
WARTO CZYTAĆ!!!

Paulina Rostańska, Iga Szołtysek oraz Tymon Borowiec reprezentowali naszą szkolę w VIII MIĘDZYSZKOLNYM Konkursie Czytelniczym „ZNAM MOJE LEKTURY”. Organizatorem konkursu czytelniczego była SP nr 9 im. J. Brzechwy w Katowicach. Uczniowie popisywali się znajomością literatury dla dzieci i młodzieży.
Nasi reprezentanci
 wykazali się bardzo dużą wiedzą podczas rozwiązywania testów, a ich wypowiedzi ustne, zachęcające do czytania, były ciekawe i barwne. Nasi mistrzowie zdobyli 4 miejsce. Gratulujemy WAM!

KONKURS RECYTATORSKI
W ostatnim czasie Paulina Rostańska oraz Szymon Rabstajn wzięli udział w konkursie recytatorskim pod hasłem „Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence”  który odbył się w MDK nr1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Celem konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych, wrażliwości artystycznej oraz krzewienie kultury i estetyki żywego słowa. Nasi mistrzowie poetyckiego słowa zaprezentowali 2 utwory poetyckie: Władysławy Bełzy -  „Do polskiego chłopięcia” oraz „Polonia Resurrecta”– Heleny Bocheńskiej. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
OTWARCIE PLENEROWEJ WYSTAWY "OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI"
21 V 2018r. uczniowie klas IVA oraz IVB uczestniczyli na katowickim rynku w otwarciu plenerowej ekspozycji „Ojcowie Niepodległości”. W wydarzeniu wzięli udział: Mariusz Skiba, wiceprezydent miasta Katowice, dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Piotr Zaczkowski, dyrektor Katowice Miasto Ogrodów - Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek, Ryszard Mozgol, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.
Prezentacja wystawy została zorganizowana w ramach całorocznych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Dzieci miały okazję zapoznać się z sylwetkami przywódców, którzy walczyli o naszą niepodległość oraz zobaczyć kopie najważniejszych dokumentów, związanych z 11 listopada 1918 r.