link.png KOMUNIKAT- OBIADY← Powrót

SZANOWNI RODZICE!
Uprzejmie informujemy  rodziców uczniów  korzystających   z obiadów o konieczności terminowego uiszczania opłat za obiady  do  25 dnia  miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie spożywało  posiłki. 

Brak terminowych wpłat  będzie skutkował naliczaniem  odsetek w ustawowej wysokości  7%.