link.png LIST MEN W SPRAWIE ZACHOROWAŃ NA ODRĘ← Powrót

OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW
List kierowany do rodziców przez Annę Zalewską - Minister Edukacji Narodowej oraz Jarosława Pinkasa - Głównego Inspektora Sanitarnego.

CZYTAJ!!!