link.png OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW← Powrót

APEL RADY RODZICÓW DO ŚRODOWISKA SZKOLNEGO
Rodzice, Nauczyciele, Przyjaciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach, Szanowni Państwo, dążąc do zdobycia dodatkowych środków finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.
Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego. Polecając tę formę gromadzenia funduszy, przeznaczanych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, że mogą tą drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.
Celem dokonania ww. operacji każdy z darczyńców powinien wpisać w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2018: NUMER KRS 0000268115 cel: „RR Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach”

W imieniu Rady Rodziców Szkoły, dziękujemy za wsparcie.
Szczegółowe informacje o działalności Fundacji Rodzice Szkole” znajdują się TUTAJ!!!