link.png Zebrania/ Konsultacje 3 stycznia 2019 r.← Powrót

 
ZEBRANIA / KONSULTACJE Z RODZICAMI
odbędą się w czwartek 3 stycznia 2019 r.
- w godzinach ustalonych przez wychowawców.


(zapoznanie z proponowanymi ocenami
z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania)