link.png ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA← Powrót

WSZYSTKIM BABCIOM ORAZ DZIADKOM
 
 składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Państwa zaangażowanie w wychowywanie wnucząt owocuje ich mądrością oraz rozwijaniem w nich pasji do poznawania i ulepszania naszego świata.Życzenia realizacji wielu śmiałych zamierzeń, zdrowia, miłości, uznania i szacunku w otaczającej Państwa codzienności składa
 
Dyrekcja Szkoły wraz z Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim