link.png KOMUNIKAT DYREKTORA SP 5 W SPRAWIE STRAJKU← Powrót

KOMUNIKAT DYREKTORA SP 5
Szanowni Państwo!
Na dzień 8 kwietnia 2019 r. zapowiedziany jest strajk pracowników oświaty, który ma trwać aż do odwołania. W dniach 15-20 marca 2019 przeprowadzono wśród pracowników referendum strajkowe organizowane przez  ZNP. Za strajkiem opowiedziało się 94 % pracowników naszej placówki biorących udzial w referendum.
Dlatego zwracamy sie z prośbą by w przypadku ogłoszenia strajku przez Związki Zawodowe zapewnili Państwo opiekę swoim dzieciom.
Zgodnie z Instrukcją przeprowadzenia strajku w szkołach dyrektor otrzyma listę strajkujących nauczycieli dopiero rano w dniu rozpoczęcia strajku. W związku z powyższym istnieje duże ryzyko, że placówka nie będzie mogła zapewnić realizacji procesu dydaktycznego oraz zadań opiekuńczo- wychowawczych wobec swoich uczniów. 
Obiady w stołówce szkolnej będa wydawane zgodnie z obowiązującycm harmonogramem.
Prosimy o wsparcie i wyrozumiałość oraz bieżące śledzenie informacji, które będa zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

List do Rodziców

Informacja dla Rodziców Dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli, w których odbedzie sie strajk.