link.png Uwaga- zmiana terminu zebrań

 

UWAGA!!! NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINU ZEBRAŃ.

NAJBLIŻSZE ZEBRANIA  Z RODZICAMI

odbędą się we wtorek 28 lutego 2017 r.

 
 

link.png II a na Uniwersytecie Śląskim

Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
17 lutego klasa II a odwiedziła Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Dzieci wzięły udział w prelekcji o ewolucji życia na Ziemi, ewolucji człowieka, minerałach i skamieniałościach. Zwiedziły przepiękną wystawę "Z dziejów Ziemi". Kulminacyjnym punktem naszej wyprawy były interesujące zajęcia o dinozaurach połączone z prezentacją multimedialną oraz zabawą figurkami dinozaurów. 
Wycieczkę zakończyliśmy wizytą w Egzotarium gdzie dzieci mogły obejrzeć egzotyczne okazy roślin z różnych stref klimatycznych i geograficznych świata oraz żywe okazy mieszkańców mórz i oceanów, a także węże, kameleony, gekony i sporych rozmiarów krokodyle.
WYCIECZKA DOSTARCZYŁA NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ :)

link.png Konkurs Ekologiczny

 
KONKURS EKOLOGICZNY
Urząd Miasta Katowice, Wydział Kształtowania Środowiska ogłasza konkurs o tematyce związanej z ekologią i ochroną środowiska skierowany dla uczniów katowickich szkół.
W miastach coraz wiecej jest terenów zabudowanych, a coraz mniej terenów zieleni, przez co, w przypadku ulewnych opadów, woda deszczowa spływa do rzek, a rzeki wylewają – tak zaczyna się  powódź. Aby zapobiec występowaniu powodzi należy jak największą ilość wód opadowych zatrzymać na powierzchni ziemi, aby opóźnić ich odpływ do rzek – takie zjawisko nazywamy retencją wód opadowych. Zretencjonowaną (zatrzymaną) wodę opadową możemy wykorzystać    w pożyteczny sposób – czy masz pomysł w jaki?
Celem konkursu jest wykonanie prac plastycznych, z wykorzystaniem dowolnej techniki (np. rysunek, malunek, makieta), obrazującej temat: „Jak wykorzystać wody opadowe na swoim podwórku?”
Termin wykonania prac- 31 marca 2017
Prace należy dostarczyć do nauczyciela przyrody – Pani Ewy Czapli 
REGULAMIN KONKURSU- pobierz tutaj
Wszystkie prace muszą być pracami autorskimi, wykonanymi samodzielnie.
Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji prac przedstawionych przez uczestników konkursu.
ZAPRASZAMY :)

link.png Teatr Edukacyjny w SP 5

ZASADY PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI
Taki tytuł miał teatr edukacyjny, który nasi uczniowie obejrzeli w piątek 10 lutego. Zapoznali się ze sposobami komunikacji werbalnej (słowo mówione i pisane) oraz niewerbalnej (mimika twarzy i gesty). Niektórzy mieli też okazję sami przedstawić – bez użycia słów – określone emocje, stany i sytuacje. Na zakończenie mali „aktorzy” w nagrodę otrzymali plakietki i słodycze.
 

link.png Ogólnopolski konkurs plastyczny- 25 lat PSP

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY-  „25 LAT PSP – PROFESJONALNI, SPRAWNI, POMOCNI”
Głównym zadaniem Konkursu „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”     jest przedstawienie profesjonalnej formacji, jaką jest Państwowa Straż Pożarna. Ważne są przemyślenia autorów i skojarzenia powiązane ze służbą drugiemu człowiekowi realizowaną przez funkcjonariuszki i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Celem jest również ukazanie strażaków -ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Sztuka ma za zadanie zwrócić uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu oraz uwrażliwić odbiorców oraz twórców na prawidłowe postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia. Zadaniem konkursu jest promowanie wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. 
Technika wykonanych prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane. Nie będą uwzględniane: prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby, prace z użyciem produktów spożywczych (kasze, makarony, ryż itp.) oraz plasteliny.
Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3.  Pracę wykonuje jedna osoba.
Termin oddania pracy:  do 15 marca.
Koordynator konkursu: kl. I-III p. B. Sznajder, kl. IV-VI p. W. Sawicki
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej PSP www.straz.gov.pl, w zakładce „Konkursy/plastyczne”. 
 

link.png Owoce i warzywa w szkole

 
PROMOCJA ZDROWEGO ODŻYWIANIA

W dniu 7 lutego 2017 roku przedstawicielka Agencji Rynku Rolnego w Katowicach przeprowadziła w naszej szkole prelekcję na temat zasad zdrowego odżywiania dla uczniów klas I-III. Prelekcja odbyła się w formie prezentacji multimedialnej. Przeprowadzone zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia promując w ten sposób program "Owoce i warzywa w szkole". Uczniowie wykazywali się wiedzą z zakresu zdrowego odżywiania, rozwiązywali zagadki, krzyżówki. Na koniec otrzymali drobne upominki.

 

link.png Dzień Bezpiecznego Internetu

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU :)
NIE POZWÓL SIĘ ŚCIĄGNĄĆ NA CIEMNĄ STRONĘ SIECI :)

link.png Konkurs Plastyczny "Samochód marzeń"

KONKURS PLASTYCZNY "SAMOCHÓD MARZEŃ 2017"
Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie organizowanym przez Toyota Motor Corporation \"Samochód Marzeń 2017\". 
Temat Konkursu: Samochód marzeń 2017
3 kategorie wiekowe: poniżej 8 lat, 8-11 lat, 12-15 lat
W przygotowanej pracy równie ważna jak plastyczne przedstawienie wizerunku wymarzonego pojazdu, jest oryginalna koncepcja jego funkcji i zastosowania. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.Laureaci etapu krajowego otrzymają gadżety elektroniczne iPad, a najlepsi uczestnicy w Polsce wezmą udział w międzynarodowym II etapie konkursu, w którym nagrodą jest wycieczka wraz z rodzicami do Japonii na uroczyste wręczenie medali!
Prace konkursowe:
- wymiary pracy: 270-300mm na 420-450mm. (format A3)
- technika wykonania: dowolna (np. kredki, pastele, mazaki, markery, akwarele, farby), prace stworzone cyfrowo lub z użyciem technik graficznych nie będą przyjmowane
- dopuszczalne są kolaże, wydzieranki i wyklejanki pod warunkiem ścisłego przylegania wszystkich elementów do płaszczyzny kartki
- praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła tzn. 100% pokrycia kartki
- każda praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem i opisem oddającym ideę innowacyjnych funkcji, zadań, wyglądu itp. przedstawianego plastycznie pojazdu
- równie istotne, jak plastyczne przedstawienie wizerunku wymarzonego pojazdu, jest oryginalna koncepcja jego funkcji i zastosowania
- do każdej pracy wymagany jest bezwzględnie formularz zgłoszeniowy
Chętnych do wzięcia udziału w konkursie zapraszam do składania prac konkursowych wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w nieprzekraczalnym terminie 8 luty 2017 (do godz. 12:00). Prace zbiera nauczyciel przyrody Ewa Czapla
Formularz zgłoszeniowy do konkursu drukują rodzice ze strony :
https://dreamcar.sites.toyota.pl/assets/data/formularz_konkursowy.pdf
Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie Państwo na stronie konkursowej :

https://www.toyota.pl/world-of-toyota/dream-car/index.json
Pełny regulamin znajduje się pod linkiem:
https://dreamcar.sites.toyota.pl/assets/data/regulamin.pdf
CZEKAMY NA WASZE PRACE :)

link.png List MEN do Rodziców

LIST MEN DO RODZICÓW
Szanowni Państwo zachęcamy do zapoznania się
LISTEM MINISTER EDUKACJI NARODWEJ 
nt. wdrażanej reformy edukacji- kliknij tutaj!
 

link.png Bezpieczne ferie zimowe 2017

Nadeszły długo oczekiwane FERIE ZIMOWE!!! Poniżej znajdziesz wiele cennych rad i informacji jak bezpiecznie spędzać czas wolny zimą. Koniecznie się z nimi zapoznaj.   KLIKNIJ NA OBRAZKI!
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje o rozpoczynającej się akcji „Bezpieczne ferie 2017”, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej, zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.
Na czas trwania akcji, która zaplanowana jest do 26 lutego br. został uruchomiony całodobowy telefon interwencyjny- 32/200-77-077. Pod tym numerem można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w organizacji wypoczynku.

link.png Konkurs "My Christmas Collage"- rozstrzygnięcie

KONKURS "MY CHRISTMAS COLLAGE"- ROZSTRZYGNIĘCIE
W grudniu uczniowie klas IV-VI brali udział w międzyszkolnym konkursie językowo-plastycznym pt." My Christmas Collage". Konkurs był organizowany przez SP nr 22 w Katowicach.
Z przyjemnością informujemy, że uczeń naszej szkoły JAKUB MIĘKUS Z kl.VB zdobył III miejsce.
Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i przygotowali piękne prace plastyczne.
 

link.png Konkurs ze Sznupkiem

KONKURS "PRZYJACIEL SZNUPKA DBA O BEZPIECZEŃSTWO"
Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie "Przyjaciel Sznupka dba o bezpieczeństwo" podnoszącym świadomość korzystania z telefonów alarmowych w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz mienia"
Praca konkursowa powinna być wykonana przez ucznia indywidualnie i samodzielnie. 

Opis zadania konkursowego:
1. Wielkość pracy- format A4
2. Technika dowolna
3. Praca konkursowa powinna przedstawiać sytuację, w której uczeń korzysta z telefonu alarmowego w celu uzyskania pomocy specjalisty. Powinna zawierać wybrany numer alarmowy oraz wizerunek maskotki policyjnej "Sznupka"
4. Na górze zawierać tytuł- dokończenie zdania " Przyjaciel Sznupka....."- odpowiadający wybranej sytuacji.
Termin do 30 stycznia 2017 r.- pierwszy dzień po feriach.
LIST SZNUPKA- pobierz tutaj
REGULAMIN KONKURSU- pobierz tutaj
CZEKAMY NA WASZE PRACE :)

link.png Przegląd Kolęd i Pastorałek 2017

 
10 stycznia br. uczennice klasy Va: Julia Księżyc, Hanna Smyk i Emilia Korkiewicz, wzięły udział w  IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Dziewczynki zaprezentowały publiczności kolędy "Cicha noc" i "Lulajże Jezuniu"
 

link.png Kangur Matematyczny 2017

MIĘDZYNARODOWY KONKURS "KANGUR MATEMATYCZNY 2017"
Zapraszamy uczniów klas 2 - 6 do udziału w konkursie "KANGUR MATEMATYCZNY 2016", który odbędzie się w czwartek  16 marca 2017 roku o godz. 9'00.
 
Udział w konkursie należy zgłosić nauczycielowi matematyki (uczniowie klas 4-6) lub wychowawcy (uczniowie klas 2-3) do środy 13. 01. 2017 r. Wpisowe wynosi 9 zł od osoby. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica na udział ucznia w konkursie.
Regulamin konkursu, zasady organizacji dostępne są na stronie www.ssodelta.edu.pl
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach:
"Żaczek"- klasy 2 szkół podstawowych    (zadania z ubiegłych edycji)
"Maluch"- klasy 3 i 4 szkół podstawowych (zadania z ubiegłych edycji)
"Beniamin"- klasy 5 i 6 szkół podstawowych (zadania z ubiegłych edycji)
TERMIN ZGŁOSZENIA UDZIAŁU- 13. 01. 2017 r.

link.png Uwaga Zły Stan Powietrza

UWAGA
Informujemy ze zgodnie z komunikatem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach informujemy, że jakoś powietrza na większości obszaru województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego jest i będzie bardzo zła.
Zalecanie jest ograniczenie przebywania na dworze.

link.png Podziękowanie- Dom Dziecka "Zakątek"

DZIĘKUJEMY ZA DARY SERCA!!!
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

 Jan Paweł II

Zakończyliśmy zbiórkę darów dla podopiecznych Domu Dziecka ZAKĄTEK w Katowicach. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję.
 

link.png Spotkania z Rodzicami- 10 I 2017 r.

 

ZEBRANIA/ KONSULTACJE Z RODZICAMI
odbędą się we wtorek 10 stycznia 2017 r.

Godziny spotkań z Rodzicami ustalają wychowawcy.
 

link.png Zima w mieście 2017- harmonogram zajęć

ZIMA W MIEŚCIE 2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ!
W dniach 16 - 27 stycznia w naszej szkole bedą zorganizowane
dla uczniów zajęcia świetlicowe.
Zapraszamy w godzinach 8'00- 13'00 na szereg atrakcji, jakie czekają nie tylko podczas pobytu w szkole, ale i w czasie wyjść na basen, kręgle czy do kina...
Zajęcia są bezpłatne.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ- pobierz tutaj.
 

link.png Konkursy plastyczne - roztrzygnięcie

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU „ANIOŁY DOBRE DUCHY”
Długo oczekiwaliśmy na ten dzień. W  konkursie  wzięli udział uczniowie z 24 placówek.  I MIEJSCE zdobyła uczennica naszej szkoły PAULINA MIĘKUS kl. II B, a WYRÓŻNIENIE za wykonaną pracę przestrzenną otrzymała EMILIA ZIENKIEWICZ  kl. II A. Po wręczeniu nagród podziwialiśmy wystawę pokonkursową prezentującą anioły w rozmaitej formie artystycznej − obiecaliśmy, że za rok również weźmiemy udział w jubileuszowej X edycji konkursu.
 
WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „PORTRET ŚWIĘTEGO”
Na konkurs zostało nadesłanych 197 prac. 120  prac zostało wykonanych przez uczniów   z klas I-III  oraz 77 prac z poziomu IV-VI.  Jury miało niemały kłopot, aby wybrać te najpiękniejsze. Wśród laureatów są uczniowie naszej szkoły. I MIEJSCE zdobyła uczennica JULIA JURKOWSKA  z klasy V A, a WYRÓŻNIENIE  przyznano LENIE DROZDEK  z klasy I A  i MATEUSZOWI GONSIOR z klasy IV A.
 
GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ :)

link.png Jasełka 2016

JASEŁKA 2016

Tegoroczne Jasełka w wykonaniu dzieci z klas II a. II c oraz III a wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym występem podbili serca publiczności. Niejednej osobie zakręciła się łezka w oku ... Radosny śpiew kolęd uświadomił wszystkim i przypomniał, o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już blisko.
Kie
dy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem uznania publiczności za piękne przedstawienie. Występ był niesamowitym przeżyciem zarówno dla aktorów, uczniów naszej szkoły jak i dla zaproszonych przedszkolaków,  którzy przyszli obejrzeć swoich starszych kolegów i koleżaniki.

"BÓG SIE RODZI MOC TRUCHLEJE..."

link.png Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie

WYRÓŻNIENIE W II WOJEWÓDZKIM KONKURSIE "MATEMATYKA I ORIGAMI"
W środę 14 grudnia uczennica klasy 5a Hania Stałęga odebrała nagrodę i dyplom za zdobycie Wyróżnienia w II Wojewódzkim Konkursie "Matematyka i origami" zorganizowanym pod Honorowym Patronatem Starosty Gliwickiego. Miała również okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach origami i obejrzeć prace innych uczestników konkursu. Na wystawie znalazła mozaiki wykonane przez pozostałych członków Koła Origami z naszej szkoły. 
 

link.png Dzień Patrona

DZIEŃ PATRONA- 16 XII 2016
16 grudnia 2016 r. jest wyjątkową datą. W ten dzień oczy całego kraju zwrócone były na Brynów, gdzie uroczyście obchodzono 35. już rocznicę pacyfikacji KWK Wujek. W naszej szkole, która od tego roku nosi imię Dziewięciu Górników z Wujka, świętowaliśmy Dzień Patrona.

Punktualnie, o godzinie 9 rano, w obecności szacownych gości ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, Społecznego Komitetu Pamięci Górników KWK Wujek Poległych 16.12. 1981 r., Kopalni Wujek oraz nauczycieli i uczniów z kilku innych katowickich szkół, nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Nieco później zebraliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej. Tu nasza Pani Dyrektor wraz z Dyrektorem ŚCWiS wręczyli nagrody laureatom rozstrzygniętych poprzedniego dnia konkursów miejskich, plastycznego i historycznego. Po zakończeniu części oficjalnej głos zabrali już artyści z klas V i VI, którzy przy dźwiękach popularnych przed laty melodii próbowali nam w swoim przedstawieniu przybliżyć najnowszą historię Polski. Natomiast o godzinie 13 reprezentanci szkoły przywitali na mecie czterystu biegaczy biorących udział w Biegu Pamięci  Górników. Wtedy też pod Krzyżem Pomnikiem złożyli wiązankę kwiatów.

Kulminacją tego pełnego wrażeń dnia była obecność naszego pocztu sztandarowego podczas uroczystej Mszy świętej  w pobliskim kościele.
 

link.png lekcje muzealne

LEKCJE HISTORII W MUZEUM- IZBA PAMIĘCI KWK WUJEK W KATOWICACH
Grudzień to miesiąc szczególny w naszej szkole. W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy dzień patrona – Dziewięciu Górników z Wujka. Obchody poprzedzone był cyklem lekcji historii w Muzeum Izba Pamięci KWK „Wujek”
Uczniowie klas V-VI pod opieką  swoich wychowawców zwiedzili Muzeum-Izba Pamięci KWK „Wujek” powstałe w listopadzie 2008r. Zwiedzanie rozpoczęło się od przejścia pod konstrukcją chodnika kopalnianego i wysłuchania informacji na temat najdawniejszych dziejów kopalni „Wujek”, a następnie młodzież zapoznała się z ekspozycją przedstawiającą tragiczne wydarzenia grudnia 1981r. Na szczególną uwagę zasługuje makieta w skali 1: 100 o powierzchni 9 m2 ukazująca pacyfikację kopalni, wykonana przez kilkunastoosobowy zespół warszawskich modelarzy. Do odwzorowania przebiegu zdarzeń jej autorzy wykorzystali relacje świadków oraz archiwalne fotografie. Całość prezentacji dopełniają zdjęcia opatrzone komentarzem historycznym, materiały dźwiękowe oraz eksponaty: przestrzelony hełm 21 – letniego Janka Stawisińskiego, a także pociski i łuski zebrane na terenie kopalni. Zwiedzanie zakończyło się projekcją filmu dokumentalnego „Życiorysy z bliznami” Agnieszki Świdzińskiej ukazującego tragiczne wydarzenia i ich ofiary w relacjach bliskich im osób i tych, którzy brali udział w tych zdarzeniach.                                                                                       
 
Ta lekcja historii na pewno skłoni młodzież do przemyśleń, a być może również do rozmów ze świadkami tamtych dni.
 

link.png STARSZACY W MULTIKINIE

KLASY IV- VI W MULTIKINIE

W grudniu klasy IV-VI wraz z wychowawcami udały się na wycieczkę do Multikina w Galerii Katowickiej na film pt. „Vaiana: Skarb oceanu”. O godz. 10.00  rozpoczął się seans filmowy. Nastała cisza, wszyscy z wielkim zaciekawieniem czekali na rozpoczęcie filmu. 

Film „Vaiana: Skarb oceanu” to niezwykła  opowieść o bogach oceanu i młodej, przebojowej księżniczce, która, chcąc dokończyć dzieła swych przodków, wyrusza w niebezpieczną misję. Podczas podróży poznaje potężnego niegdyś półboga Maui. Od tego momentu wspólnie żeglują przez bezmiar oceanu, który nie szczędzi im niebezpiecznych  przygód, obfitujących w spotkania z ogromnymi potworami. Zaletą filmu jest to, że może do siebie przekonać nie tylko najmłodszych, ale i starszych widzów. Film wszystkim się bardzo podobał. Dynamiczna, zwrotna akcja filmu, sceny zabawne, straszne i wzruszające fascynowały młodych widzów.