KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/ 2019

 
Rozpoczęcie roku: 3 września 2018 r. 
Zimowa przerwa świąteczna: 23- 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe:  11 - 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna:  18- 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego:  21 czerwca 2019 r.

 
DODATKOWE DNI WOLNE

2 listopada 2018 r. (piątek)
15, 16, 17 kwietnia 2019 r. - egzamin ósmoklasisty 
2 maja 2019 r. (czwartek)