SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
KL PRZEDMIOT TYTUŁ PODRĘCZNIKA WYDAWNICTWO
 
Klasa I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nowi Tropiciele 
Podręcznik + ćwiczenia
WSiP
JĘZYK ANGIELSKI Gold Sparks dla klasy I
Podręcznik+ćwiczenia
Oxford University Press Polska
RELIGIA Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa
Katechizm i zeszyt ucznia
WAM Kraków
Klasa II EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nowi Tropiciele
Podręcznik + ćwiczenia
WSiP
JĘZYK ANGIELSKI
 
Gold Sparks 2
Podręcznik + ćwiczenia
OXFORD UNIVERSITY PRESS
RELIGIA „Kochamy Pana Jezusa” - katechizm i zeszyt ucznia WAM Kraków
Klasa III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nasza szkoła
Nasza szkoła matematyka
MEN
Ćwiczenia z pomysłem
Ćwiczenia z pomysłem matematyka
WSiP
JĘZYK ANGIELSKI Super Sparks 3. 
Podręcznik + ćwiczenia
OXFORD UNIVERSITY PRESS
RELIGIA „ Przyjmujemy Pana Jezusa” – katechizm i zeszyt ucznia WAM Kraków
Klasa IV JĘZYK POLSKI Nowe słowa na strat! 
+ ćwiczenia
Nowa era
JĘZYK ANGIELSKI Team Up Plus
+ ćwiczenia
Oxford
MUZYKA Lekcja muzyki Nowa era
PLASTYKA Do dzieła! Nowa era
HISTORIA Wczoraj i dziś Nowa era
PRZYRODA Tajemnice przyrody
+ ćwiczenia
Nowa era
MATEMATYKA Matematyka z kluczem
+ ćwiczenia
Nowa era
INFORMATYKA Lubię to! Nowa era
TECHNIKA Jak to działa? Nowa era
RELIGIA „Zaproszeni przez Boga” – katechizm
 
WAM Kraków
Klasa V JĘZYK POLSKI Nowe słowa na start! 5
+ ćwiczenia
Nowa era
HISTORIA  Wczoraj i dziś 5 Nowa era
JĘZYK ANGIELSKI Team Up Plus 5
+ ćwiczenia
OXSFORD
MATEMATYKA Matematyka z kluczem5 cz. 1  Matematyka z kluczem5 cz.
+ ćwiczenia
Nowa era
 
BIOLOGIA Puls Życia 5  
GEOGRAFIA Planeta Nowa 5
+ ćwiczenia
 
INFORMATYKA Lubię to!  Nowa era
TECHNIKA Jak to działa?  5 Nowa era
PLASTYKA Do dzieła! 5 Nowa era
MUZYKA Lekcje muzyki 5 Nowa era
RELIGIA „Obdarowani przez Boga” - katechizm
 
WAM Kraków
Klasa VI JĘZYK POLSKI Słowa na start!
+ ćwiczenia
Nowa era
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO  Wczoraj i dziś Nowa era
JĘZYK ANGIELSKI Evolution Plus 3
+ćwiczenia
MACMILLAN
MATEMATYKA Matematyka z kluczem kl.6
+ ćwiczenia
Nowa era
PRZYRODA Tajemnice przyrody
+ ćwiczenia
Nowa era
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Lubię to!
 
Nowa era
ZAJĘCIA TECHNICZNE Jak to działa?
 
Nowa era
PLASTYKA Do dzieła! 6 Nowa era
MUZYKA I gra muzyka4-6 Nowa era
RELIGIA „Przemienieni przez Boga” - katechizm WAM Kraków
Klasa VII JĘZYK POLSKI Nowe słowa na strat
+ ćwiczenia
Nowa era
JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options
+ ćwiczenia
Oxford
JĘZYK HISZPAŃSKI Espacio Joven. Nivel A1
+ ćwiczenia
Editorial Edinumen
MUZYKA Lekcja muzyki Nowa era
PLASTYKA Do dzieła! Nowa era
HISTORIA Wczoraj i dziś Nowa era
GEOGRAFIA Planeta nowa
+ ćwiczenia
Nowa era
BIOLOGIA Puls życia Nowa era
CHEMIA Chemia Nowej Ery Nowa era
FIZYKA Spotkanie z fizyką Nowa era
MATEMATYKA Matematyka z kluczem Nowa era
INFORMATYKA Lubię to! Nowa era
RELIGIA „Jezus uczy i zbawia”– katechizm WAM Kraków
Klasa VIII JĘZYK POLSKI Nowe słowa na strat
+ ćwiczenia
Nowa era
JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options
+ ćwiczenia
Oxford
JĘZYK HISZPAŃSKI Espacio Joven. A1+
+ ćwiczenia
Editorial Edinumen
HISTORIA Wczoraj i dziś Nowa era
GEOGRAFIA Planeta nowa Nowa era
BIOLOGIA Puls życia
+ ćwiczenia
Nowa era
CHEMIA Chemia Nowej Ery Nowa era
FIZYKA Spotkanie z fizyką Nowa era
MATEMATYKA Matematyka z kluczem Nowa era
INFORMATYKA Lubię to! Nowa era
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Dziś i jutro Nowa era
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Żyję i działam bezpiecznie Nowa era
RELIGIA Jezus działa i zbawia WAM Kraków