STOŁÓWKA SZKOLNA
W naszej szkole dzieci oraz personel mają możliwość korzystania ze stołówki.
Posiłki wydawane są w godzinach:
11:30 – 11:40
12:25 – 13:00
Obiady  są dwudaniowe: zupa, drugie danie + kompot.
CENY OBIADÓW
Cena obiadu uczniowskiego: 3,00 zł
Cena obiadu pełnopłatnego dla personelu: 6, 87 zł
INFORMACJA DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI ZA OBIADY
UWAGA!!
WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO MIECIĄCA (NA MIESIĄC NASTĘPNY Z GÓRY)
Brak terminowych wpłat  będzie skutkował naliczaniem  odsetek w ustawowej wysokości  7%.
Wpłaty za obiady należy dokonać na konto:
Szkoły Podstawowej Nr 15,
ul. Ks .bpa St. Adamskiego 24,
40-069 Katowice:
Bank PKO  11 1020 2313 0000 3202 0515 0877
wpisując w tytule wpłaty:
Obiady/ imię i nazwisko ucznia /nazwa szkoły /miesiąc ................................/
lub gotówką u intendentki w Szkole Podstawowej Nr 15 w wyznaczonych dniach i godzinach tj. w każdą środę od 7.30 do 10.00.
DOKUMENTY DO POBRANIA