MISJA SZKOŁY
Swoje działania opieramy na wartościach takich jak:
- mądrość,
- wolność,
- bezpieczeństwo,
- odpowiedzialność,
- kultura osobista,
- przestrzeganie norm społecznych.
Uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice oraz społeczność lokalna zgodnie współistniejemy i współpracujemy ze sobą nawzajem.
NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA I PRZYJAZNA!
Szkoła Podstawowa nr 5 to miejsce :
1. poszanowania godności i praw każdego człowieka;
2. sprawiedliwego rozwiązywania problemów;
3. przygotowania uczniów do:
- zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających sprostać wyzwaniom  dorosłego życia;
- świadomego i odpowiedzialnego decydowania o sobie;
- dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie;
- korzystania ze źródeł informacji;
- wykorzystania swoich zdolności i zainteresowań;
-poczucia dumy z własnego miejsca zamieszkania;
-uświadomienia, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie.