SP 5 TO "PIĄTKA" NA 5!
Pragniemy sprostać potrzebom i oczekiwaniom dzieci, zapraszamy do naszej placówki. Zapewnimy Ci:
- pełne poczucie bezpieczeństwa;
- rozwijanie zdolności i umiejętności;
- wysoki poziom zajęć dydaktycznych ;
- różnorodne formy pracy z dziećmi;
- szeroki zakres działań pozalekcyjnych;
- pomoc pedagoga szkolnego oraz logopedy;
- kompetentnych nauczycieli i wychowawców;
- opiekę, przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji;
- poszanowanie praw ucznia;
- warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego i rekreacji;
- możliwość poznawania regionu i kraju;
 
Zajęcia lekcyjne w systemie jednozmianowym.
Możliwość korzystania ze:
- szkolnej świetlicy
- jadalni
- biblioteki dysponującej bogatym    księgozbiorem
- czytelni z kącikiem multimedialnym
- nowoczesnych boisk szkolnych do piłki siatkowej, koszykowej i noznej oraz części lekkoatletycznej
- dwóch sal gimnastycznych
- opieki pielęgniarskiej
WARTO DO NAS PRZYJŚĆ...
Nasza szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej. Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. Nauczyciele uczą dzieci samodzielności i pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji.
Szkoła stara się w sposób ciekawy i interesujący organizować czas wolny uczniom szkoły. Uzdolnieni uczniowie mogą zawsze liczyć na fachową pomoc swoich nauczycieli, która wspiera młodzież w jej rozwoju oraz umacnia w niej poczucie własnej wartości. Realizacja naszych założeń możliwa jest dzięki szerokiej ofercie zajęć dodatkowych oraz programów i projektów edukacyjnych, w których szkoła uczestniczy.
CIEKAWIE SPĘDZIĆ CZAS...
Znajdziesz u nas wiele ciekawych propozycji zajęć dodatkowych:
- „Mądra główka”
- „Bystrzaki”
- „Zajęcia czytelnicze”
- „Omnibusik”
- "Przygotowanie do egazminu ósmoklasisty"
- Szachy
- Gimnastyka dla Smyka
- Zajęcia muzyczne
I WIELE SIĘ NAUCZYĆ!

Codzienna edukacja łączy w sobie oprócz dawki niezbędnej wiedzy, działania w ramach programów i projektów edukacyjnych:

- „Bezpieczne dziecko- Przyjaciel Sznupka”;
- Środowiskowy Program Profilaktyczny;
- „Florek w Małej Strażnicy”;
- „Cała Polska czyta dzieciom”;
- „Trzymaj formę”;
- „Zachowaj trzeźwy umysł”;
- „Program dla szkół";