PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent naszej szkoły:
jest tolerancyjny – rozumie, że róznice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym
- doskonale funkcjonuje w swoim otoczeniu
- jest aktywny – lubi ruch i chętnie uprawia sport w różnych jego odmianach
- jest rozważny – zna zagrożenia występujące w jego środowisku
- jest ciekawy świata – chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł
- jest prawy – rozróżnia złe i dobre uczynki
- jest otwarty – wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła
- jest krytyczny – potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje
- jest odpowiedzialny – stara się przewidywać skutki swoich działań