DYREKTOR SZKOŁY 
mgr MAGDALENA HOFLER
   
ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
mgr RENATA TARNAS
   
GRONO PEDAGOGICZNE
PEDAGOG 
mgr Mariola Długajczyk
sala 31
 
BIBLIOTEKA
mgr Agata Furman
biblioteka szkolna
 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
mgr Iwona Jakutek
sala 57, wychowawca klasy II B

mgr Bożena Jurek

mgr Lidia Maj
sala 63, wychowawca klasy II A

mgr Wiesława Rosa
sala 61, wychowawca klasy I A

mgr Barbara Sznajder
sala 56, wychowawca klasy III A

mgr Agnieszka Warchał
 
JĘZYK POLSKI
mgr Ewa Kośmider
sala 33, wychowawca klasy V B

mgr Magdalena Mamoń
sala 67, wychowawca klasy VII A
 
MATEMATYKA
mgr Renata Tarnas
sala 32, wychowawca klasy VII B

mgr Beata Górnik
wychowawca klasy IV A
 
HISTORIA
mgr Kamila Balwierz

mgr Ewa Kośmider

sala 33, wychowawca klasy V B

mgr Magdalena Mamoń
sala 67, wychowawca klasy VII A

 
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Aleksandra Kościółko
wychowawca klasy IV B

lic. Agnieszka Strak
sala 66, wychowawca klasy V A
 
JĘZYK HISZPAŃSKI
mgr Marlena Głuch
 
PRZYRODA
mgr Ewa Czapla
sala 72, wychowawca klasy VIII A
 
GEOGRAFIA
mgr Ewa Czapla
sala 72, wychowawca klasy VIII A
 
BIOLOGIA
mgr Katarzyna Sabatowska
 
CHEMIA
mgr Jolanta Rudzka
 
FIZYKA
mgr Damian Zydorowicz
 
MUZYKA
mgr Wojciech Sawicki
 
PLASTYKA
mgr Anita Bekman
 
TECHNIKA
mgr Ewa Czapla
sala 72, wychowawca klasy VIII A
 
INFORMATYKA
mgr Lidia Maj
sala 63, wychowawca klasy II A

mgr Beata Osmęda

dr Małgorzata Przybyła- Kasperek

mgr Agata Rak

mgr Wiesława Rosa
sala 61, wychowawca klasy I A

mgr Barbara Sznajder
sala 56, wychowawca klasy III A
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Magdalena Baran

mgr Agnieszka Kłósek
sala 73, wychowawca klasy VI A

mgr Agata Rak
 
RELIGIA
mgr Iwona Jakutek
sala 57, wychowawca klasy II B

mgr Alina Szwajnoch
 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr Bożena Jurek

 
REWALIDACJA
mgr Sylwia Bilik
nauczuciel wspomagajacy
 
mgr Beata Błachut

mgr Joanna Czubak

mgr Katarzyna Lebioda
 
ŚWIETLICA
mgr Mariola Długajczyk

mgr Agata Furman

mgr Bożena Jurek

mgr Mirella Richert


mgr Agnieszka Warchał