SKŁAD RADY RODZICÓW
  PRZEWODNICZĄCA
  P. KATARZYNA MASŁOWSKA
  ZASTĘPCA
  P. SEBASTIAN KALINOWSKI
  SKARBNIK
  P. MAGDALENA ZIENKIEWICZ
  PROTOKOLANT
  P. KATARZYNA MICHALEC
  KOMISJA REWIZYJNA
  P. SYLWIA JURKOWSKA
  P. MARTA KRÓL
  P. ANDRZEJ NOWAK